Bostwa magii: Asarluhi

Ten typ bóstwa ściśle wiąże się z mitologią mezopotamską.

Bostwa magii: Asarluhi

Jest to bóg sumeryjskiego miasta Kaura. Miasto to ulokowane zostało w okolicy dawnego Eridu a następnie zespolone z Enkim. Bóg ten uznawany był za syna Enkiego oraz Damgalnuny. Był bogiem określanym jako bóg Marduka.

– autor