Dziedziny magii

Dziedziny wieszczbiarstwa: Magia biala a czarna

W zakresie magii czyli czarów mówi się o silnym rozgraniczeniu na magię białą oraz magię czarną. Pomiędzy nimi specjaliści zajmujący się szeroko rozumianą dziedziną wieszczbiarstwa wydzielają przede wszystkim read...

read more

Dziedziny wieszczbiarstwa: Krystalomancja

Do popularnych rodzajów wróżbiarstwa zalicza się krystalomancję. Jest to słowo związane z językiem greckim, z określeniem krystallos czyli lód. Odznacza się ono także skojarzeniem z kryształem górskim read...

read more

Dziedziny wieszczbiarstwa: Hydromancja

Do dziedzin wieszczbiarstwa zaliczyć należy przede wszystkim hydromancję. Jest to słowo, które wywodzi się z języka greckiego i wiąże się z dwoma określeniami – manteia czyli wróżenie oraz hydro czyli read...

read more

Dziedziny wieszczbiarstwa: Horoskop

Do charakterystycznych i doskonale każdemu znanych rodzajów wróżbiarstwa zaliczyć należy wróżenie poprzez horoskopy. Słowo horoskop wywodzi się z języka greckiego. Odnosi się do dwóch specyficznych read...

read more

Dziedziny wieszczbiarstwa: Dafnomancja

Dafnomancja jest to jedna z kategorii wieszczbiarstwa, jaka opiera się na wróżeniu z lauru. Na czym to polega natomiast w praktyce? Otóż jest to metoda wiążąca się z wrzucaniem liści do ognia a następnie read...

read more

Dziedziny wieszczbiarstwa: Chirologia

Do grupy dziedzin zaliczanych jako wróżbiarskie czyli inaczej wieszczbiarskie wpisuje się idealnie chronologia. Co to takiego? Otóż jest to jeden z bardziej interesujących typów wróżbiarstwa, jaki powstał read...

read more

Dziedziny wieszczbiarstwa: Ceromancja

Pod pojęciem ceromanci rozumie się dwa charakterystyczne słowa, z jakich to popularne określenie pochodzi. Po pierwsze od łacińskiego słowa cera czyli wosk oraz od greckiego słowa manteria a więc wróżba bądź read more

read more

Dziedziny wieszczbiarstwa: Bibliomancja

Czym jest bibliomancja? Jest to charakterystyczny odłam wróżbiarstwa, który polega na zastosowaniu świętych ksiąg, jakie dominują w kulturze europejskiej, czyli przeważnie Biblii. Jest to coś w rodzaju read...

read more

Dziedziny wieszczbiarstwa: Aeromancja

Jednym z charakterystycznych rodzajów wieszczbiarstwa okazuje się aeromancja, która stanowi swego rodzaju odłam wróżbiarstwa opierający się na podarowaniu zdaniem jego wyznawców przez boga Odyna ludzkim narodom read more

read more