Dziedziny wieszczbiarstwa: Bibliomancja

Dziedziny wieszczbiarstwa: Bibliomancja

Czym jest bibliomancja? Jest to charakterystyczny odłam wróżbiarstwa, który polega na zastosowaniu świętych ksiąg, jakie dominują w kulturze europejskiej, czyli przeważnie Biblii. Jest to coś w rodzaju stychomancji, co opiera się na wróżeniu w bardzo specyficzny, typowo losowy sposób. Otwiera się świętą księgę, na przykład w przypadku ludów europejskich jest to Biblia, na wybranej stronie i czyta określony znajdujący się na tej stronie fragment czy też wers, który odnosi się konkretnie do naszego problemu, zapytania, wątpliwości.

Trzeba jednakże umieć należycie interpretować ten rodzaj fragmentów świętych ksiąg. Jest to dziedzina, jaka bardzo często stosowana była także podczas procesów o czary. Nie jest to jednakże dziedzina związana tylko i wyłącznie z chrześcijaństwem. Podobne praktyki stosowane są w przeróżnych innych czy to kulturach czy też wyznaniach religijnych. Oczywiście można mówić o swego rodzaju odmiennych nazewnictwach, bo przecież Biblia typowo wiąże się z chrześcijaństwem i katolicyzmem, stąd też nasze indywidualne tłuszczenie owej dyscypliny. Takiego rodzaju wróżb używali już Rzymianinie, którzy korzystali z ksiąg sybilińskich. Do tego też wykorzystywali je starożytni Grecy jacy szukali swego doradztwa w Odysei Homera czy Iliadzie.

Do tego kolejna kwestia to księgi Yijing czyli Księga Przemian, jaka występuje w Chinach, gdzie ten zwyczaj wróżbiarstwa także dominuje.

– autor