Dziedziny wieszczbiarstwa: Chirologia

Dziedziny wieszczbiarstwa: Chirologia

Do grupy dziedzin zaliczanych jako wróżbiarskie czyli inaczej wieszczbiarskie wpisuje się idealnie chronologia. Co to takiego? Otóż jest to jeden z bardziej interesujących typów wróżbiarstwa, jaki powstał na bazie astrologii zodiakalnej. Początki tejże dziedziny sięgają zgodnie z informacjami ujętymi w sferze literatury jakichś dwóch tysięcy lat przed naszą erą. W czwartym wieku przed naszą erą, znakomity sławny po dziś dzień filozof tj. Arystoteles wskazywał, że chirologia ma bardzo duży związek z cygaństwem. Dostrzeżono także połączenie charakteru osoby z formą, kształtem i wielością palców ręki tejże osoby.

Przez lata chirologia była bardzo popularnym odłamem, którzy był rozpowszechniony, jako jeden z odłamów charakterystycznej czarnej magii. Kiedyś wprowadzono natomiast ogólny zakaz jej praktykowania, a za chirologiczne nawyki można było zostać utopionym w rzece bądź spalonym żywcem na stosie. Słowo chirologia natomiast wywodzi się od słowa greckiego, jakie brzmi cheir czyli ręka, stąd też specyfika powiązania tejże dziedziny właśnie z rękami.

Dziedziny wieszczbiarstwa: Chirologia

Osoby, które praktykują chirologię są natomiast określane, jako chiromanci. Szczególna ich uwaga zostaje natomiast zwrócona zwłaszcza na wymiary ręki, na kształt dłoni a także wzgórki i linie. Jest to sposób na czytanie przyszłości właśnie z linii papilarnych. Mówi się wówczas o pojęciu specyficznym, jakim jest mapa dłoni. Taką definicję wprowadziła też w swej Księdze Magii i Wróżb Victoria Neiver. Jest to wróżenie, jakie obejmuje badanie i szczegółową analizę zarówno linii zewnętrznych dłoni, jak i wewnętrznych.

Ponadto można także mówić o wyszczególnieniu trzech charakterystycznych poddziałów tej dziedziny, jakimi są chiromancja, chirognomia a także chirografia. W tej pierwszej podkategorii chodzi o to, żeby ustalać przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość. Dzieje się to na podstawie linii dłoni, z kolei ta druga podkategoria obejmuje opis znaków oraz wnioskowanie przez doświadczenie. Trzeci dział natomiast skoncentrowany jest na nauce o typach rąk, dłoni, palców, wklęsłości na śródręczu a także wzgórz.

– autor