Dziedziny wieszczbiarstwa: Hydromancja

Do dziedzin wieszczbiarstwa zaliczyć należy przede wszystkim hydromancję.Dziedziny wieszczbiarstwa: Hydromancja Jest to słowo, które wywodzi się z języka greckiego i wiąże się z dwoma określeniami – manteia czyli wróżenie oraz hydro czyli woda. Jest to metoda, która opiera się na technice interpretowania na podstawie wielu czynników związanych z wodą. Może to być kształt fal przez nią osiąganych, kolor, stopień wzburzenia itd. Jest to dziedzina, jaka w praktyce przebiega na podstawie wrzucenia kamyka do zbiornika wypełnionego wodą.Dziedziny wieszczbiarstwa: Hydromancja Co ciekawe, takie techniki przepowiadania dalszych kolei losów zostały przedstawione przez jezuitę – Martina Antonia Del Rio.

Miało to miejsce w stuleciu szesnastym. Wtedy polegało to na zanurzaniu w wodzie pierścionka, jaki wisiał przymocowany do linki czy też sznurka. Nim potrząsano i tak uzyskiwane były określone wzburzenia i fale. Z nich można było rozpoczynać czytanie losu i dalszych dziejów człowieka. Zakładało to mącenie wody i obserwację powierzchni tafli wodnych.

– autor