Magia a religia – informacje ogolne: Magia a religia

Magia a religia – informacje ogolne: Magia a religia

Pomiędzy religią a magią, w zasadzie nie jest tu istotne o jakich wyznaniach mówimy, jakiej grupie wiernych czy też jakich technika wróżbiarskich, nigdy nie ma wspólnych konotacji. Religie w większości przypadków po prostu magię odrzucają i potępiają. Dlatego też kościoły nie dopuszczają, aby ich członkowie jednocześnie kultywowali wiarę w magiczne metody oraz siłę boską. Ogólnie mówi się, że na linii magia – religia występuje konflikt o charakterze soteriologicznym.

Magia a religia – informacje ogolne: Magia a religia

Istota religii koncentruje się na idei życia pozagrobowego. Jest tu istotne, aby człowieka teraz, za życia pracował na to, co będzie z jego duszą po śmieci. Natomiast magia odnosi się do sfery życia transcendencji. Jest to dziedzina bardziej pragmatyczna niż religia. O rozwarstwieniach między religią oraz magią mówił głośno Malinowski, który twierdził, że magia ma ściśle określone cele do uzyskania. Natomiast kiedy chodzi o wiarę w magię, to została ona rozpowszechniona już w okresie plemiennym wśród ludów Oceanii i Afryki, a później pojawiła się u rdzennych mieszkańców kontynentów Ameryki a z czasem, dopiero w okresie średniowiecza dotarła także na kontynent stary, czyli do naszej Europy. Do stulecia osiemnastego uznawano wiarę w magię i jej praktykowanie za zakazane wręcz niedopuszczalne, dlatego też za jej realizowanie czy poddawanie się groziła kara śmieci, jaką było z reguły topienie w wodzie bądź palenie na stosie.

Zgodnie z naukami wiary chrześcijańskiej, podobnie z islamem czy w judaizmie, stosowanie magii w różnorakich jej formach jest zabronione stanowczo.

– autor