Modele funkcjonowania magii: Model duchowy

Modele funkcjonowania magii: Model duchowy

W zakresie magii można mówić o bardzo szerokim jej rozpowszechnieniu na przestrzeni stuleci. Istnieje ona po dzień dzisiejszy, może nie cieszy się już tak dużym rozpropagowaniem, jak miało to miejsce wieki temu, ale mimo wszystko odznacza się bardzo rozległymi odrębnymi podziałami i wielorakimi kategoriami. W tym zakresie można mówić o wykrystalizowaniu się kilku specyficznych modeli duchowych charakterystycznych dla magii i czarów. Jednym z tych modeli okazuje się być model duchowy.

To jest chyba jeden z najstarszych modeli w zakresie wróżbiarstwa w ogóle. Wydzielano go już w kontekście szamanizmu. Celem takiego kierunku myślowego, jest udowadnianie, że istnieją zaświaty, w jakich znajdują się stworzenia duchowe, które owe zaświaty tworzą. Jest z tym określeniem związany ewidentnie temat demonów, duchów, aniołów i tak dalej. Wydziela się system magiczny, który opiera się na tworzeniu zamkniętego kręgu, czyli specyficznego obszaru, w jakim inwokuje świat duchowy.

Ogólnie wierzy się w ramach owego modelu duchowego, że duchy są i istnieją i robią określone działania, jakie mają bezpośredni wpływ na ludzie życie w realu. W zasadzie można mówić o wyróżnieniu w ramach tego modelu kilka dodatkowych podkategorii, które związane są z tematyką tabu, z zastraszaniem zaklęciami, z wywoływaniem duchów, ze zwierzchnikami duchowymi konkretnej istoty itd. Wydziela się w ramach modelu duchowego trzy charakterystyczne kategorie takie jak teurgia, szamanizm oraz goetia.

– autor